brochure dokumentatiecentrum van het vlaamse kunstpatrimonium in acrobat format