Geschiedenis


Galerie Jan De Maere begon in 1973 in Eeklo als een galerij handelend in 20ste eeuwse kunst. Twee jaar later verhuisde de galerij naar Damme in een 15de eeuws geklasseerd gebouw op de markt "De Grote Ster" en in 1978 naar Brussel, waar de galerij nog steeds gevestigd is aan de Zavel.

In 1980 verschoof de nadruk op 20stee eeuwse kunst, waaronder klassieke modernen als Modigliani, Soutine, Picasso, Duffy, Pissaro etc. naar werken van oude meesters, tekeningen en sculpturen. Sinds 1987, zijn we gespecialiseerd in oude meesters.

Sinds 1992, is de galerij gevestigd aan de ZAVEL en toont hoofdzakelijk Vlaamse schilderijen,tekeningen en beeldhouwwerken van de late 15de tot 19de eeuw. In hetzelfde gebouw is het Documentatiecentrum voor het Vlaams Kunstpatrimonium vzw. Dit beschikt over ervaren personeel en kan beroep doen op een uitvoerige documentatie. Wij doen evaluaties, expertise and geven raad aan klanten die aankopen op veilingen en op de kunstmarkt